WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Bức tường lửa” nơi biên giới

Bức tường lửa” nơi biên giới
- Ở đây, có cả một "thế giới người nghiện" lên tới hàng nghìn, rồi nhiễm HIV, rồi chết rục trong sự hắt hủi, xót xa. Đại họa ma túy, HIV/AIDS, nó chả khác ...