Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Bà mẹ Mỹ suốt 30 năm biểu tình ủng hộ con gái đồng tính

Bà mẹ Mỹ suốt 30 năm biểu tình ủng hộ con gái đồng tính
- Một người phụ nữ đã tham dự cuộc diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBT ở thành phố New York gần như mọi năm, và lần nào cũng cầm một tấm bảng ...

Standing up ...