Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Đau đớn học sinh đồng tính bị chính thầy cô giáo kỳ thị

Đau đớn học sinh đồng tính bị chính thầy cô giáo kỳ thị
 - Bà Nguyễn Lý Hiền Nga, người sáng lập ra tổ chức Women Who Make a Difference chia sẻ, các bạn LGBT bị bạo hành về mặt thể chất lẫn tinh thần có tỉ lệ cao nhất là ở trong môi trường học đường: “Lẽ ra giáo viên phải là người bảo vệ các bạn khỏi bị bắt nạt thì họ lại là một trong những đối tượng bắt nạt các học trò là LGBT”

Standing up ...