WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

6 điều bạn cần biết về văn hóa của cộng đồng LGBT ở Xứ sở Kim chi

6 điều bạn cần biết về văn hóa của cộng đồng LGBT ở Xứ sở Kim chi
- Hàn quốc là quốc gia không chấp nhận người đồng giới, nhưng không thể phủ nhận rằng LGBT có mặt rải rác khắp thế giới, bao gồm cả Seoul.