WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

10 bộ phim hay nhất trong sự nghiệp Colin Firth

10 bộ phim hay nhất trong sự nghiệp Colin Firth
- Đó là một vị giáo sư đồng tính, đang phải vật lộn với nỗi cô đơn khi người bạn đời của mình đột ngột qua đời. A Single Man cũng là bộ phim giúp ...