WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Từng bị trêu là bố con, cặp đồng tính nam cách nhau 21 tuổi vẫn hạnh phúc sau đám cưới

Từng bị trêu là bố con, cặp đồng tính nam cách nhau 21 tuổi vẫn hạnh phúc sau đám cưới
 - Mình nghĩ, xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều với cộng đồng LGBT và đó là động lực để mình và anh Phong cố gắng hơn chứng tỏ cho mọi người thấy, ...