WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Thành lập Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất

Thành lập Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất
 - Sở Y tế Phú Yên vừa có quyết định thành lập Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS ...