Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Thành lập Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất

Thành lập Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất
 - Sở Y tế Phú Yên vừa có quyết định thành lập Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và Điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS ...

Standing up ...