Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Sau Phạm Hương, Lan Khuê và Mỹ Tâm xác nhận tham gia sự kiện của cộng đồng LGBT

Sau Phạm Hương, Lan Khuê và Mỹ Tâm xác nhận tham gia sự kiện của cộng đồng LGBT
 - Như đã đưa tin, bên cạnh những gương mặt quen thuộc và từng tham gia nhiều hoạt động cùng cộng đồng LGBT như Tóc Tiên, Mew Amazing, ...

Standing up ...