WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Olympic Rio 2016 trở thành kỳ Thế vận hội lãng mạn chưa từng có

Olympic Rio 2016 trở thành kỳ Thế vận hội lãng mạn chưa từng có
 - Vận động viên 26 tuổi này đăng trên mạng xã hội Instagram với một bức ảnh người tình Harry Dineley quỳ gối cầu hôn ngay trên bãi biển ...