WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Người đồng tính Syria bị chặt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người đồng tính Syria bị chặt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ
 - Theo BBC, Muhammad Wisam Sankari, một người tị nạn, đến Istanbul cách đây một năm. Thi thể của người này được phát hiện ở một quận trung tâm hôm 25/7 và được những người bạn cùng nhà xác nhận hôm nay.