WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Người đồng tính Mỹ mất gần nửa thế kỷ mới được tự do kết hôn

Người đồng tính Mỹ mất gần nửa thế kỷ mới được tự do kết hôn
 - Ông Evan Wolfson, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch chiến dịch Freedom to Marry (tự do hôn nhân), chiến dịch vận động cho quyền kết hôn bình đẳng của ...