Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính
 - Về mặt nguyên tắc và trên thực tế, chính phủ Mỹ sẽ luôn luôn đảm bảo quyền cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người LGBT”, bà Trudeau nói.

Standing up ...