Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính

Mỹ lên án việc Indonesia nói 'không có chỗ' cho người đồng tính
 - bảo vệ, nhưng ở Indonesia không có chỗ cho phong trào LGBT (viết tắt của đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới) sinh sôi nảy nở”.

Standing up ...