WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Một người chuyển giới bị hiếp dâm rồi thiêu sống tới chết gây phẫn nộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một người chuyển giới bị hiếp dâm rồi thiêu sống tới chết gây phẫn nộ tại Thổ Nhĩ Kỳ
 - Mới đây, hàng nghìn người đã kêu gọi công lý và yêu cầu chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT tại Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ giết ...