WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Hot girl chuyển giới từng muốn tự tử vì quá nhiều đau đớn ê chề

Hot girl chuyển giới từng muốn tự tử vì quá nhiều đau đớn ê chề
 - Bị kỳ thị ở trường, lạc lõng ở nhà, mình tuyệt vọng muốn chấm dứt cuộc sống. Mình đã lén xuống bếp tìm lọ thuốc trừ sâu. Một cái giật mạnh làm lọ ...