WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Hồ Vĩnh Khoa và thầy trò Lan Khuê khuấy động sự kiện của cộng đồng LGBT

Hồ Vĩnh Khoa và thầy trò Lan Khuê khuấy động sự kiện của cộng đồng LGBT
 - Tối 28.08, một trong những sự kiện được chờ đón nhất của Viet Pride 2016 là Rainbow Night đã chính thức diễn ra tại TP. HCM. Không chỉ vì đây là một đêm nhạc, Rainbow Night còn lạ dịp để cộng đồng được gặp gỡ, giao lưu, đứng lại gần nhau và tạo nên một niềm tin mạnh mẽ về tương lai của một cộng đồng văn minh, tự tế.