Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Gian nan hành trình chuyển giới của chàng trai đen nhẻm mơ làm hoa hậu

Gian nan hành trình chuyển giới của chàng trai đen nhẻm mơ làm hoa hậu
 - Nhiều người bảo hậu quả của phẫu thuật chuyển giới là giảm thọ. Nhưng thà mình sống 60 năm nhưng đó là khoảng thời gian huy hoàng, còn hơn ...

Standing up ...