WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Gian nan hành trình chuyển giới của chàng trai đen nhẻm mơ làm hoa hậu

Gian nan hành trình chuyển giới của chàng trai đen nhẻm mơ làm hoa hậu
 - Nhiều người bảo hậu quả của phẫu thuật chuyển giới là giảm thọ. Nhưng thà mình sống 60 năm nhưng đó là khoảng thời gian huy hoàng, còn hơn ...