WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Dàn sao Việt đốt cháy sân khấu mừng 'tết' của cộng đồng LGBT

Dàn sao Việt đốt cháy sân khấu mừng 'tết' của cộng đồng LGBT
 - Sự kiện chào đón sự có mặt của ca sĩ Thu Minh, người đã từng tham gia rất nhiều các hoạt động LGBT, ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa và đặc biệt là thầy trò ...