WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Clip màn cầu hôn đồng tính gây sốt ở Olympic 2016

Clip màn cầu hôn đồng tính gây sốt ở Olympic 2016
 - Cũng là một màn cầu hôn đồng tính, nhưng là đồng tính nam, đó là cặp VĐV điền kinh Vương quốc Anh Tom Bosworth và Harry Dineley. Cụ thể, sau ...