WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Chết vì viêm gan siêu vi tương đương AIDS

Chết vì viêm gan siêu vi tương đương AIDS
 - viêm gan siêu vi, chúng ta không đầu tư đủ để đưa được các liệu pháp đó cho người bệnh, nhất là khi so với các bệnh sốt rét, HIV/AIDS và lao phổi.