WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Cặp đôi đồng tính đầu tiên tranh tài ở Olympic

Cặp đôi đồng tính đầu tiên tranh tài ở Olympic
 - Cặp đôi đồng tính Kate và Helen Richardson-Walsh đặt mục tiêu giúp nước Anh giành huy chương vàng Olympic môn khúc côn cầu nữ lần đầu ...