WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Bộ trưởng là người chuyển giới

Bộ trưởng là người chuyển giới
 - Với cương vị mới, bà Audrey Tang sẽ chịu trách nhiệm giúp chính phủ minh bạch hóa thông tin và vấn đề truyền thông chính sách. Ngoài ra, bà còn góp phần phát triển "thung lũng silicon của châu Á" - một khu công nghệ cao đặt tại Đài Loan.