WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Bó" - Câu chuyện thầm kín của người chuyển giới

Bó" - Câu chuyện thầm kín của người chuyển giới
 - Bộ ảnh được khởi xướng và thực hiện bởi Huỳnh Trí Viễn và Trương Phan Bình Minh - những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới). Câu hỏi “Tại sao chúng tôi phải cắt xén cơ thể để có quyền của mình?” là thông điệp mà nhóm thực hiện bộ ảnh “Bó” đặt ra.