WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Đám cưới gây xôn xao của cặp đôi đồng tính nữ lớn tuổi

Đám cưới gây xôn xao của cặp đôi đồng tính nữ lớn tuổi
 - Riêng bạn Hà Nguyễn lại đưa quan điểm riêng về cộng đồng người LGBT, nhận được nhiều lượt yêu thích: "Mình thầy đám cưới rất tuyệt vời.