WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2016

Đám cưới gây xôn xao của cặp đôi đồng tính nữ lớn tuổi

Đám cưới gây xôn xao của cặp đôi đồng tính nữ lớn tuổi
 - Riêng bạn Hà Nguyễn lại đưa quan điểm riêng về cộng đồng người LGBT, nhận được nhiều lượt yêu thích: "Mình thầy đám cưới rất tuyệt vời.