WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Đám cưới cặp đồng tính nữ luống tuổi gây xôn xao ở Quảng Ninh

Đám cưới cặp đồng tính nữ luống tuổi gây xôn xao ở Quảng Ninh
 - Theo những dòng chia sẻ của trang mạng này, nhân vật chính của đám cưới này là cặp đôi đồng tính nữ khá lớn tuổi. Bài viết cũng chia sẻ thêm, cả hai người đã có con cháu đề huề và quyết định đến với nhau ở độ tuổi quá nửa đời.