WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Zachary Quinto - Chàng thuyền phó 'triệu fan' của loạt phim 'Star Trek'

Zachary Quinto - Chàng thuyền phó 'triệu fan' của loạt phim 'Star Trek'
 - Bản thân Zachary Quinto cũng công khai mình là người đồng tính từ tháng 10.2011. Một trong những sự kiện thúc đẩy hành động của anh chính là ...