Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Zachary Quinto - Chàng thuyền phó 'triệu fan' của loạt phim 'Star Trek'

Zachary Quinto - Chàng thuyền phó 'triệu fan' của loạt phim 'Star Trek'
 - Bản thân Zachary Quinto cũng công khai mình là người đồng tính từ tháng 10.2011. Một trong những sự kiện thúc đẩy hành động của anh chính là ...


Standing up ...