WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

X-Factor: Diva Thanh Lam nhờ thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính

X-Factor: Diva Thanh Lam nhờ thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính
 - Giám khảo Thanh Lam đã nhờ anh chàng Adam Lâm gửi đến thông điệp về giới tính thông qua phần trình diễn của mình. Đồng thời, Hoàng Phong ...