Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

X-Factor: Diva Thanh Lam nhờ thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính

X-Factor: Diva Thanh Lam nhờ thí sinh LGBT xóa bỏ khoảng cách giới tính
 - Giám khảo Thanh Lam đã nhờ anh chàng Adam Lâm gửi đến thông điệp về giới tính thông qua phần trình diễn của mình. Đồng thời, Hoàng Phong ...

Standing up ...