WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Viêm gan do virus: "Kẻ giết người nguy hiểm" ngang AIDS và lao

Viêm gan do virus: "Kẻ giết người nguy hiểm" ngang AIDS và lao
 - đã có phương pháp điều trị hiệu quả và vắc-xin viêm gan siêu vi nhưng chi phí rất cao, đặc biệt là so với các bệnh sốt rét, HIV / AIDS và bệnh lao.