Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

USAID hỗ trợ Việt Nam 26 triệu USD phòng, chống HIV

USAID hỗ trợ Việt Nam 26 triệu USD phòng, chống HIV
 - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố một dự án 26 triệu USD giúp tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam trong 5 ...

Standing up ...