Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn luật cho phép không phục vụ người LGBT

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn luật cho phép không phục vụ người LGBT
 - Một thẩm phán liên bang Mỹ ngăn chặn một dự luật của bang Mississippi dự định cho phép người dân ở bang này từ chối cung cấp dịch vụ cho các cặp đồng tính căn cứ vào lý do tín ngưỡng.

Standing up ...