WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Rơi nước mắt với phim ngắn nói hộ nỗi lòng người chuyển giới

Rơi nước mắt với phim ngắn nói hộ nỗi lòng người chuyển giới
 - Bằng nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi của mình cũng như mạnh dạn công khai xu hướng tính dục, cộng đồng LGBT đã và đang ngày càng được nhìn ...