Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Phong trào ủng hộ người đồng tính đã lan sang cả GTA V

Phong trào ủng hộ người đồng tính đã lan sang cả GTA V
 - Thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy cộng đồng LGBT trên thế giới đang hoạt động hết sức sôi nổi để đấu tranh vì quyền lợi của những người ...

Standing up ...