WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Nguy cơ nhiễm HIV/AIDS từ hiến máu tại Ấn Độ

Nguy cơ nhiễm HIV/AIDS từ hiến máu tại Ấn Độ
 - Hiện ở Ấn Độ có khoảng 2,09 triệu người đang phải sống chung với HIV/AIDS, do đó, con số 2.234 trường hợp bị nhiễm do truyền máu không phải là ...