WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Mr Đàm: “Đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc…”

Mr Đàm: “Đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc…”
 - Khi được hỏi vì sao lại chọn đề tài đồng tính để khai thác trong dự án lần này, Mr Đàm chia sẻ thẳng thắn rằng anh luôn muốn làm những thứ mà ...