WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Mr Đàm lấy nước mắt người xem khi ra mắt MV đồng tính

Mr Đàm lấy nước mắt người xem khi ra mắt MV đồng tính
 - Trong buổi ra mắt MV "Tan vỡ" của Đàm Vĩnh Hưng kể lại câu chuyện tình đồng tính tay ba nhiều éo le, nhiều khán giả và nghệ sĩ đã không kìm được ...