Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Liên Hiệp Quốc thành lập văn phòng theo dõi kỳ thị đồng tính

Liên Hiệp Quốc thành lập văn phòng theo dõi kỳ thị đồng tính
 - Chủ tịch kiêm COO của Golden State Warriors, Rick Welts (trái), vẫy chào đám đông trong cuộc tuần hành thường niên của người đồng tính tại San ...


Standing up ...