Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Kristen Stewart lần đầu công khai nói về chuyện tình đồng tính

Kristen Stewart lần đầu công khai nói về chuyện tình đồng tính
 - Kristen Stewart lần đầu công khai nói về chuyện tình đồng tính ... phúc khi có được mối quan hệ yêu đương với người tình đồng giới Alicia Cargile.

Standing up ...