WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Kẻ khủng bố ở Nice có tiền sử rối loạn tâm lý

Kẻ khủng bố ở Nice có tiền sử rối loạn tâm lý
 - Điện thoại di động của Mohamed Lahouaiej-Bouhlel còn lưu lại bức ảnh chụp một bài trên tời Nice-Matin, viết về một kẻ tâm thần cố tình lao xe vào ...