Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Hoàng tử Harry của Anh đột ngột làm xét nghiệm HIV

Hoàng tử Harry của Anh đột ngột làm xét nghiệm HIV
 - Hoàng tử Harry chia sẻ sau khi làm xong - "Vì vậy, cho dù bạn là đàn ông hay phụ nữ, đồng tính hay đơn tính, da trắng, da màu hoặc da vàng, ...


Standing up ...