WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016

Hari Won cười tít mắt khi Trấn Thành bị “sàm sỡ” trên sân khấu

Hari Won cười tít mắt khi Trấn Thành bị “sàm sỡ” trên sân khấu
 - Nói về vai diễn đồng tính trong bộ phim điện ảnh mới nhất của anh là Valentine Trắng, Trương Nam Thành khẳng định mình không gặp bất kì khó ...