WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Hari Won cười tít mắt khi Trấn Thành bị “sàm sỡ” trên sân khấu

Hari Won cười tít mắt khi Trấn Thành bị “sàm sỡ” trên sân khấu
 - Nói về vai diễn đồng tính trong bộ phim điện ảnh mới nhất của anh là Valentine Trắng, Trương Nam Thành khẳng định mình không gặp bất kì khó ...