Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Giới trẻ phương Tây ít bạn tình hơn cả cha mẹ

Giới trẻ phương Tây ít bạn tình hơn cả cha mẹ
 - Những người trẻ của thập kỷ 1980-1990 khiến phụ huynh điên đảo khi thừa nhận sự tồn tại của cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới ...

Standing up ...