Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Cặp vợ chồng đồng tính dự Olympic 2016

Cặp vợ chồng đồng tính dự Olympic 2016
 - Tại Olympic năm nay, dù thành công hay không thì cặp đôi Kate và Helen Richardson - Walsh của tuyển khúc côn cầu Anh vẫn đi vào lịch sử là cặp ...

Standing up ...