WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Cặp tình nhân 'Nhật ký tiểu thư Jones' trở lại màn bạc sau 11 năm

Cặp tình nhân 'Nhật ký tiểu thư Jones' trở lại màn bạc sau 11 năm
 - Một khoảnh khắc hài hước là tại lớp học tiền sản, họ bị nhầm lẫn là một cặp đồng tính còn Bridget là người đẻ thuê. Dự án mới do đạo diễn từng thực ...