WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Bạn đời đồng tính của Đại sứ Mỹ kể chuyện cuộc sống tại Việt Nam

Bạn đời đồng tính của Đại sứ Mỹ kể chuyện cuộc sống tại Việt Nam
 - Bạn đời của Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ những điều ít người biết về cuộc sống với một trong số ít nhà ngoại giao Mỹ công khai đồng tính.