WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Xác định nghi phạm xả súng tại câu lạc bộ đồng tính Mỹ

Xác định nghi phạm xả súng tại câu lạc bộ đồng tính Mỹ
 - Nghi can xả súng tại câu lạc bộ đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, được xác định là Omar Mateen, một công dân Mỹ xuất thân từ gia đình ...