WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Xác định nghi phạm xả súng tại câu lạc bộ đồng tính Mỹ

Xác định nghi phạm xả súng tại câu lạc bộ đồng tính Mỹ
 - Nghi can xả súng tại câu lạc bộ đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, được xác định là Omar Mateen, một công dân Mỹ xuất thân từ gia đình ...