WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Xả súng tại Mỹ: Người đồng tính không được hiến máu giúp nạn nhân

Xả súng tại Mỹ: Người đồng tính không được hiến máu giúp nạn nhân
 - Cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (gọi tắt là LGBT) tại bang Florida cho biết họ rất sẵn lòng hiến máu và kêu ...