Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Xả súng tại Mỹ: Người đồng tính không được hiến máu giúp nạn nhân

Xả súng tại Mỹ: Người đồng tính không được hiến máu giúp nạn nhân
 - Cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (gọi tắt là LGBT) tại bang Florida cho biết họ rất sẵn lòng hiến máu và kêu ...

Standing up ...