Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Vụ xả súng Orlando là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào giới LGBT

Vụ xả súng Orlando là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào giới LGBT
 - Terry DeCarlo, giám đốc điều hành của Trung tâm LGBT Miền Trung Florida (trái), Kelvin Cobaris, mục sư của Nhà thờ The Impact (giữa), và Ủy viên ...

Standing up ...