WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Vụ xả súng Orlando là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào giới LGBT

Vụ xả súng Orlando là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào giới LGBT
 - Terry DeCarlo, giám đốc điều hành của Trung tâm LGBT Miền Trung Florida (trái), Kelvin Cobaris, mục sư của Nhà thờ The Impact (giữa), và Ủy viên ...