WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng cho dân đồng tính

Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng cho dân đồng tính
 - Mới đây, anh trở về từ Puna, Hawaii và đưa ra đề suất đây là điểm đến rất thích hợp cho dân LGBT. Trong những ngày ở quần đáo xinh đẹp, Davey ở ...