WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016

Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng cho dân đồng tính

Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng cho dân đồng tính
 - Mới đây, anh trở về từ Puna, Hawaii và đưa ra đề suất đây là điểm đến rất thích hợp cho dân LGBT. Trong những ngày ở quần đáo xinh đẹp, Davey ở ...