WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Thí sinh đồng tính đầu tiên tranh tài tại Hoa hậu Mỹ

Thí sinh đồng tính đầu tiên tranh tài tại Hoa hậu Mỹ
 - Bang Missouri đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên trao ngôi vị Hoa hậu bang Missouri cho Erin O'Flaherty một người đồng tính nữ. Cô cũng sẽ là thí sinh ...