Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Rộ tin đồn Hoàng tử Muay Thái không chuẩn men

Rộ tin đồn Hoàng tử Muay Thái không chuẩn men
 - một chàng trai được võ sĩ Thái Lan trên Facebook cá nhân đã khiến nhiều fan bán tín ban nghi rằng "Hoàng tử Muay Thái" là một người đồng tính.


Standing up ...