WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Rộ tin đồn Hoàng tử Muay Thái không chuẩn men

Rộ tin đồn Hoàng tử Muay Thái không chuẩn men
 - một chàng trai được võ sĩ Thái Lan trên Facebook cá nhân đã khiến nhiều fan bán tín ban nghi rằng "Hoàng tử Muay Thái" là một người đồng tính.